Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

REGULAMIN e-sklep STEPIM

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego e-sklep STEPIM, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

e-sklep STEPIM jest sklepem internetowym należącym do STEPIM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Sprzedawca :

STEPIM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

04-674 Warszawa

Lebiodowa 27K

Przedsiębiorca jest wpisany do KRS pod numerem 0000587532.

NIP 952 214 11 29

Sklep :

sprzedaż internetowa jest prowadzona w e-sklep STEPIM, pod adresem https://www.sklep.stepim.pl

Twoje konto :

konto użytkownika posiadające unikalną nazwę - adres e-mailowy to konto będące zbiorem zasobów na którym gromadzone są dane użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach e-sklep STEPIM

Klient :

użytkownik internetu, nabywający lub zamierzający nabyć towary wystawiane przez Sprzedawcę w e-sklep STEPIM. Klientem e-sklep STEPIM może być konsument, przedsiębiorca, osoba fizyczna i osoba prawna.

Kontakt do Sprzedawcy :

e-sklep STEPIM prowadzi sprzedaż detaliczną on line. Zamówienia są przyjmowane poprzez: www.sklep.stepim.pl i drogą e-mailową: boutique@sklep.stepim.pl

Towar :

rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Transakcji zgodnie z Regulaminem.

Gwarant :

podmiot udzielający gwarancji.

Ceny :

ceny towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, to znaczy że zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT.

Podawane ceny są cenami sprzedaży dla Klienta.

Ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki zamówienia, wagi i objętości przesyłki.

Podane ceny produktów są wiążące w chwili składania zamówienia przez Klienta. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon fiskalny lub Faktura VAT w zależności od zgłoszenia Klienta.

Akceptowane formy płatności :

Klient posiada możliwość wyboru formy płatności.

Akceptujemy następujące formy płatności :

 • przelew – wpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy pełnej kwoty zamówienia wraz z kosztami transportu, przed realizacją złożonego i potwierdzonego zamówienia. Wpłaty należy dokonać w okresie ważności Faktury Proforma.

 • przekaz pocztowy wpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy pełnej kwoty zamówienia wraz z kosztami transportu, przed realizacją złożonego i potwierdzonego zamówienia.Wpłaty należy dokonać w okresie ważności Faktury Proforma.

 • gotówka lub płatność kartą w siedzibie Sprzedawcy.
 • Typy obsługiwanych kart płatniczych:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
  • za pośrednictwem platformy płatniczej:
  • AutoPay S.A.

Płatność on-line za pośrednictwem AutoPay S.A.

 

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedawcy na numer konta:

PL 89 1600 1462 1845 9246 6000 0001

STEPIM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 04-674 Warszawa Lebiodowa 27K

 

Termin realizacji zamówienia :

Przy produktach wystawionych do sprzedaży w e-sklep STEPIM podawana jest dostępność towarów. Termin realizacji zamówienia wynosi od 5 do 30 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

Wyjątek mogą stanowić zamówienia na towar aktualnie niedostępny, wówczas przy produkcie jest informacja - Towar na zamówienie.

W tym przypadku termin realizacji może zostać wydłużony przez Sprzedawcę ( w indywidualnych przypadkach nawet do kilku tygodni) o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

Z uwagi na indywidualny charakter oferowanych towarów Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. W przypadku większych zamówień Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach.

Odbiór towaru musi zostać potwierdzony pisemnym pokwitowaniem w przypadku odbioru osobistego od Sprzedawcy lub odbiór towaru jest rejestrowany przez firmę kurierską, która dostarcza towar. Z chwilą pokwitowania odbioru lub dostarczenia towaru przez firmę kurierską na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru.

Odbierając towar Klient jest zobowiązany do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem.

Dostawa towarów :

Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

Klient posiada możliwość wyboru sposobu dostawy towaru. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich lub odbioru osobistego z siedziby Sprzedawcy.

Koszty dostawy ponosi klient. Koszty wysyłki (dostawy ) naliczane są zgodnie z cennikami firm kurierskich i zależą od wagi i rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy, od wybranej formy płatności. Dla przesyłek o wadze powyżej 30 kg koszt dostawy uzależniony jest : od wagi i odległości miejsca dostawy od siedziby Sprzedawcy. Zamówione produkty wysyłamy firmą kurierską.

Aktualne koszty dostawy prezentowane są w zakładce Koszty Dostawy.

Odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy jest możliwy po uprzednim ustaleniu terminu odbioru.

Przy odbiorze osobistym przez Klienta lub przez wskazaną przez niego osobę inną aniżeli przewoźnik, towar wydawany jest w opakowaniach jednostkowych. Załadunek towaru w takim przypadku jest po stronie Klienta.

Dla towarów łatwo tłukących się ( szkło, ceramika, porcelana itp. ) Sprzedawca zaleca wysłanie towaru z adnotacją ostrożnie i jako przesyłka niestandardowa. Wszystkie wysyłki są ubezpieczone przez Sprzedawcę.

Informacje o kosztach dostawy znajdują się przy danym towarze. Klient dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania zamówienia.

W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu towaru, w tym transportu zwrotnego.

Cechy świadczenia :

Towary oferowane w sklepie internetowym e-sklep STEPIM są fabrycznie nowe , wyprodukowane zgodnie ze standardami producenta oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Sklep internetowy oferuje także produkty z ekspozycji, które mogą posiadać wady, które opisane są w opisie produktu.

Odpowiedzialność za jakość świadczenia :

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową.

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili - przez okres 2 lat.

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Prawo odstąpienia od umowy :

Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży na rzecz Konsumenta, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę: STEPIM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną ).

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.

Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy droga elektroniczną, który znajduje się na naszej stronie internetowej www.sklep.stepim.pl .

Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości , Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku ( na przykład poczta elektroniczną ).

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę )

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam towar oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania świadczących o innym wykorzystaniu towaru, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

W ciągu 2 dni roboczych Sprzedawca dokona sprawdzenia towaru. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiony dokument korygujący sprzedaż np. faktura korygująca. Oryginał i kopia dokumentu korygującego sprzedaż  zostaną wysłane do Klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię dokumentu korygującego sprzedaż. Po jej otrzymaniu, w terminie 7 dni roboczych, Sprzedawca dokona zwrotu zapłaty na wskazane przez Klienta konto bankowe.

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów :

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Formularz odstąpienia od umowy

 Koszty zwrotu zamówionego towaru :

Koszt zwrotu zamówionego towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Konsument. Z uwagi na charakter towaru, towar powinien być zapakowany i odesłany do Sprzedawcy w ten sam sposób jak został dostarczony. 

Gwarancja :

Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary. Gwarancją objęte są jedynie te towary, na które ich producenci udzielili gwarancji.

Okres i zasady odpowiedzialności gwaranta dla danego towaru widnieje w jego opisie ma stronie internetowej sklepu lub jest podawany na żądanie. Dokument gwarancji towaru, który jest nią objęty będzie każdorazowo załączany do produktu.

Gwarancja, odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.

Reklamacja :

Klient w zależności od jego statusu prawnego może reklamować towar w oparciu o uprawnienia wynikające z :

 • odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową

 • z gwarancji regulowanej treścią dokumentu gwarancyjnego

Klient składa reklamację w zależności od jej podstawy do gwaranta ( z gwarancji ) albo do Sprzedawcy ( z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową ).

Reklamując towar u Sprzedawcy ( z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową ) Sprzedawca może zaproponować naprawę lub wymianę towaru. O ile naprawa lub wymiana okażą się niemożliwe, Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy za zakupiony towar oraz zwrotu udokumentowanych i niezbędnych kosztów odesłania towaru do Sprzedawcy. Reklamowany towar należy przesłać na adres wskazany przez pracownika sklepu. Do reklamowanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży ( fakturę VAT dokumentującą sprzedaż reklamowanego towaru lub paragon fiskalny dokumentujący sprzedaż reklamowanego towaru ). W reklamacji Klient winien określić żądanie dotyczące sposobu załatwienia reklamacji w ramach reżimu prawnego regulującego postępowanie reklamacyjne.

Uszkodzenia materiału w trakcie transportu :

Zawsze przed odebraniem przesyłki z towarem za pośrednictwem firm kurierskich należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm zabezpieczających przesyłkę. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

Komunikacja :

Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą bezpośrednio w siedzibie STEPIM Sp. z o.o., e-mailowo i telefonicznie. Opłaty za połączenia telefoniczne do Sprzedawcy są zgodne z opłatami wybranego operatora.

Sprawy sporne :

W sprawach spornych Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Przetwarzanie danych osobowych :

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów ( realizacji zamówienia ).

Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia.

Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa.

Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta i przepisy Kodeksu Cywilnego oraz dyrektywę Unii Europejskiej "Omnibus" z 01.01.2023 jak również nowelizację Prawa Pocztowego.

Postanowienia ogólne :

Informacje znajdujące się na stronach internetowych www.sklep.stepim.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w jego opisie. Moment zawierania umowy kupna-sprzedaży następuje z chwilą zapłaty przez Klienta za zamówienie.

Składając zamówienie, Klient oświadcza że zapoznał się z treścią Regulaminu e-sklep STEPIM i akceptuje jego postanowienia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl